Nlp ve Hipnozla İngilizce Öğrenme
10 Mart 2012
NLP de Ölçülebilirlik
23 Mart 2012

HİPNOZUN ETKİLERİ

HİPNOZUN ETKİLERİ

Hasta, “hadi bir deneyelim” şeklinde veya alelacele, hemen koltuğa oturtularak hipnoza alınmaz.
Önce kısa bir bilgilendir me sürecinden geçirilir. Hastaya hipnoz hakkında bütün merak ettiği konular anlatılır.
Sonra mümkünse kısa bir uygulama yapılarak rahatlaması. korku ve endişesinden kurtulması sağlanır ki bu işleme MAYALAMA adını veriyoruz.

(MAYA = Make to Accept with Your Awarness)

Hastanın bu şekilde mayalama işlemi yapıldıktan sonra ikinci randevuda hipnoza alınması uygundur.

Mayalama Hipnoza alınacak gönüllünün, “Yargılama + Soruşturma + Düşünme ve Karar verme” sürecidir.

Hasta bu süre sonunda uygulayıcıya inanmalı + Güvenmeli ve Tedaviyi kendi istemelidir.

Birçok hipnoz uygulayıcısı, mayalama ve tedaviye yönelik, kendisine özel teknikler geliştirmektedir.

Ben kendi klinik uygulamalarımda üçer gün arayla üç mayalama seansı yapıyorum. Bu üç safhalı mayalama seansları sonunda, hasta kabul eder ve istek duyarsa tedavi seanslarına başlıyorum.

Bilinçli hipnoz yönteminde kişiler hemen hipnoza alınmamaktadır.

Uygulayıcının kişi hakkında ön bilgi edinmesi önemlidir ki bu iletişimin kurulması ve mayalamanın birinci safhasıdır.

Hastanın sorunu, hipnozu ilgilendiriyorsa ön bilgilendirme ve uygulama için randevu verilir. İlk randevuda kişiyi ve sorunlarını tanımak önemlidir. Bunun için iyi bir bilgi alınması ve özellikle üç konuya dikkat edilmesi gereklidir;

– Kişi ile hipnotik ilişki kurulabilir mi?

Genellikle iletişim kurulabilen hemen herkes (% 90), hipnoza alınabilir. Arıcak kendisiyle iletişim kurulamayacak yapıdaki aptal, bunak, geri zekalı veya ağır psikolojik bozukluğu olan kişilere hipnoz uygulanması söz konusu değildir.

. Bilgi ve kültür yönünden zengin, olayın kendinde başlayıp, kendinde bittiğini süratle kavrayıp değerlendiren kişilerde, hipnoz uygulaması daha çabuk olabilmektedir.

Hipnozda yaş önemli değilse de 10-18 yaş grubu daha çabuk hipnoza girebilmektedir. Bunun sebebi bu yaşlardakilerin ön yargısız olması ve çevreden daha az etkilenmesidir. Kırk yaşlarından sonra hipnoza girme zorlaşmaktadır.

Genellikle emir ve komuta zincirinden gelen asker, hemşire, öğrenci vb. daha kolay hipnoza girer.

– Kişinin sorunu hipnoz ile ilişkili mi?

Hipnoz genellikle psiko-somatik kökenli sorunların çözümünde etkili olabilmektedir. Kişide herhangi bir fiziksel veya ‘organik bozukluk varsa bunu hipnozla çözmek mümkün değildir.

Ömek: Küçükten bir korku sonucu gelişen psikolojik kaynaklı “kekemelik” hipnozla tedavi edilebilirken, doğuştan dil, yanak veya damak yapısında bozukluk olduğu için kekeleyerek konuşan bir kişinin hipnozla tedavisi mümkün değildir. Bunlarda obturatör adını verdiğimiz birtakım apareylerle ve ameliyatla fizyolojik bozukluklar düzeltilerek sorun giderilebilir.

– Kişi kendi iradesiyle sorununu çözmek istiyor mu?

Hipnoz olacak kişinin sorununun çözümünü kendisi istemelidir. Aksi halde hipnoz tedavisi başarısız olacaktır. Örnek: Alkol veya sigara gibi kötü alışkanlığı olan bir kişi, kendisi bırakmak istemediği halde ailesi veya başkasının zorlamasıyla hipnoz tedavisine alınsa bile, tedavinin başarı şansı çok az olacaktır. Hatta böyle zorlamayla gelen vakalarda tedavi söz konusu olmayacaktır.

Mayalamanın ikinci basamağında, hastaya hipnoz uygulamasından önce “hipnoz” uygulaması hakkında bilgi verilir.
Hipnozun kısa tarihçesi, bilimsel yönü ve günümüzdeki uygulama alanları, varsa hipnoza alınanlarla ilgili kısa filmlerin gösterilmesi, hastanın merak ettiği her konuda aydınlatılması bu seansta yapılır.

Bu bilgilendirmeden sonra hastaya üçüncü mayalama seansı için randevusu verilerek eve yollanır. Hastaya üçüncü seansa gelirken şu üç soruya cevap vermesi de istenir: – Hipnoz olabileceğine inanıyor musun?

– Hipnozu yapacak olan hekimine güveniyor musun?

– Sorununu gerçekten çözmek istiyor musun?

Bu soruların üçüne de “evet” cevabı alındıktan sonra hasta hipnoz için hazır demektir. Üçüncü seansta hasta hipnoza alınabilir.

Bütün bu bilgiler terapi amaçlı hipnoz içindir.

5 Günde İngilizce eğitimlerinde kullanılan Hipnozla İngilizce öğrenme tekniklerinde gevşeme amaçlı hafif trans uygulaması yapılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir