Future perfect continuous tense konu anlatımı
03 Haziran 2011
Yeni Nesil Eğitim : 5 Günde İngilizce
04 Aralık 2011

Gelecek zaman ingilizce cümleler

gelecek zaman ingilizce cümleler
Değişik gelecek zaman yapılarını dilimize şöyle çeviririz:
a. Geniş zamanın gelecek zaman için kullanılması
Dilimizde geniş zamanın bu tür kullanımı yoktur. Burada “-ecek” ekini kullanabi-
lirsek “-ecektir” ekinin, ingilizcede istenen resmiliği karşılayacağı kanısındayız:
They start at 9.00 tomorrow and finish at 17.00. (Saat 9.00’da başlayacaklar
ve 17.00’de ayrılacaklar.)
b. Şimdiki zamanda süreklilik yapısımn (present continuous tense’in) gelecek için kIJI-
lanılması (199-197)
Bu yapıyı, şimdiki zamanda süreklilik yapısının normal çevirisi ile karşılaştırmakta-
yız: “-yor” ekiyle.
Theyare starting at 9.0. (Saat 9.00’da baslıyorlar.)
c. will + mastar’ın niyet göstermede kullanınıı
Bunu geniş zaman gibi ‘~ir” ekiyle ya da “eyim” ekiyle çevirebiliriz:
A: The phone’s ringing. (Telefon çalıyor.)
B: I’ll answer it. (Ben bakayım/Ben bakarım.)
d. be going to” ile will/shal” arasındaki ayrım öğrencilerin sorun saydıkları bir ko-
nudur (199). Biz bu ayrımı şöyle yapmak istiyoruz: be going to + mastar, dilimiz-
deki “ecek’tln. willIshali + mastar ise ‘~ir”in karşılığıdır:
I’m going to leave tomorrow. (Yarın ayrılıyorum.)
I’ll talk to him tomorrow. Don’t worry. (Onunla yarın qörüşürürn. Merak etme.)
Olumsuzda da am not/isn’t/aren’.t going to + mastar’ı normal olarak “meyecek’;
won’t/shan’t + mastar’ı da “mez” olarak çeviririz:
I’m not going to see him tomorrow. (Onunla yarın görüşmeyeceğim.)
i won’t see him tomorrow. (Onu yarın görmem.)
Ancak willIshali + mastar, gerek aşağıda göreceğimiz özel kalıplaroa, gerekse rıor-
mal iletişim içinde ‘~ecek” olarak çevrilebilir. Dolayısıyla bu iki kalıp arasındaki ay•
rıntılı kullanım ayrımını 198-203 açıklamalarından öğreniniz.

e. shall’in kararlılık içinde kullanımı
Burada shall•+ mastar’ı ‘~ecek” olarak çeviririz:
You shall lind out tomorrow. (Yarın haberiniz.)
İ. will + mastar’ın şart, zaman ve amaç cümleciklerinde kullanışı
Genellikle bilim dilinde kullanılan bu liil yapısı, bir anlamda, geniş zamanın ben-
zeridir. Gerçekten de bu durumda bu yapıyı geniş zaman gibi çevirmekteyiz:
ii you boil water, it will evaporare. (Suyu kaynatırsanız buharlaşır.)
g. Konuşmanın görüşlerini, vb. belirtmek için kullanılan will + mastar
Bu durumda will + mastar’ı ‘~ecek” ile çevirmek daha iyi olacaktır:
I’m sure they’lı know in time. (Eminim zamanında haberleri olacak:’
h. Gelecekteki süreklilik (Iuture continuous) yapısının çevirisi, Türkçede pek yaygın
olmayan bir biçimdir:
He’lI be flying to London this time tomorrow. (Yarın bu zamanlar Londra’ya
uçuyor olacak.)
Ancak niyet belirtmek için kullanılmadı{jında bu liil yapısını “-ecek” gibi kestirme
bir ekle çevirebiliriz.
i. Gelecek öncesi (Iuture per/ect) yapısı
Bu yapıyı “-miş olacak” olarak çeviririz;
They will have lound it. (Onu bulmuş olacaklar.)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir