5 Günde NLP İngilizce ve Farkındalıkla öğrenme
24 Nisan 2012
Acelesi olanlara 5 günde ingilizce
06 Mayıs 2012

İngilizce İsimler

Tanıtıcılar (Articles) ve one,
a little/a few, this, that

Tanıtıcılar, birçok Hint-Avrupa ve do(ıu dilinde, ismi belirtmek
için isimden önce kullanılan sözcüklerdir. Türkçe’de belgisiz tanıtıcının (a/an) karşılığı gibi görünen bir sözcüğü varsa da bu, tam olarak belgisiz tanıtıcının görevlerini yapmamaktadır. Belirli tanıtıcı (the) ise dilimizde hiç yoktur. Bu nedenle özellikle ingilizce cümle kurarken ingiliz dilinin duyarlık gösterdiği bu konuda çok dikkatli olmak gerekmektedir.

Tanıtıcı sözcüğünün kendisine ilişkin olarak da bir açıklama gerekiyor sanırız. Article sözcüğü karşılığında Arapça’dan aldığımız harfi tarif sözcüğünü, tanıtıcı ile karşı lamayı uygun gördük.

a/an (the indefinite article: belgisiz tanıtıcı)

a biçimi, bir ünsüz, ya da ünsüz gibi okunan ünlü bir sesle başlayan sözcüklerden önce kullanılır:

aman : bir adam

ahat : bir şapka

a university : bir üniversite
a European : bir Avrupalı

a one-way street : tek yönlü bir cadde

an biçimi, bir ünlü (a, e, i, 0, u) ya da okunmayan bir h ile başlayan sözcükler-
den önce kullanılır:

an app/e : bir elma
an is/and : bir ada
an unc/e : bir amca
an egg : bir yumurta
an onion : bir soğan

an hour : bir saat (60 dakika )

an, bir ünlü ile birlikte okunan tek harflerden önce de kullanılır:
an L-plate : bir L plakası

an MP : bir parlamento üyesi

an SOS : bir SOS (es-o-es) [yardım çağrısı]
an x : bir iks [harfi)]

a/an, cinslere göre değişmez:
aman : bir adam

an actor : bir aktör

a table : bir masa

a woman : bir kadın
an actress : bir aktris

 

Tanıtıcılar

a/an’in kullanımı

şu durumlarda kullanılır:

A)     İlk kez sözü edilmesi ve belirli bir kişi ya da nesneyi göstermemesi koşuluyla sayılabilen (yani aynısından birden çoğu bulunabilen) tekil bir isimden önce:

i need avisa. : Bana bir vize gerek.

They Iive in a flat. : Bir dairede oturuyorlar.

He bought an ice-cream. : Bir dondurma satın aldı.

B) Bir nesne türünün tümüne örnek oluşturmak üzere kullanılan tekil bir bir sayılabilen isimden önce:

Acar must be insured. : Bir otomobil sigorta ettirilmelidir.

All cars i Any car must be insured. : Bütün otomobiller. Her tür otomobil sigorta ettirilmelidir.

A child needs love. : Bir çocuğun sevgiye gereksinimi vardır.

All children need i Any child needs love. : Bütün çocukların i Her çocuğun sevgiye gereksinimi vardır.

C)  Bir isim tamlayıcısı ile. (Bu, meslek adlarını da kapsar.):

isim tamamlayıcısı (noun complement), bir isim ya da zamiri,
yükle m bölgesindeyken tamlayan bir sıfat ya da başka bir isimdir. isim tamlayıcısı, her zaman isimden sonra gelir. Isimden önce gelerek ismi tamlayan sözcükler sıfat adını aldıkları için tamlayıcı ile sıfatı ayırd etmek kolaydır:

Sıcak çayı severim (I like hot tea) cümlesinde sıcak sözcüğü isimden önce geldiği için sıfattır. Oysa:

çayımı sıcak isterim (I want my tea hot) cümlesinde aynı sıcak sözcüğü isimden sonra gelmiştir; aynı zamanda da yükle m takımında bulunmaktadır – yani özne dışındaki sözcükler arasındadır. Bu nedenle ikinci cümledeki sıcak sözcüğü, genel sözcük sınıflandırmasında SIFAT sayılsa da, cümle içindeki işlevi açısından bir TAMLAYıCı durumundadır.

lt was an earthquake. : Deprem oldu.
Shell be a doctor. : 0, doktor olacak.
He is an actor. : O bir aktör.

D) Sayısal bazı ifadelerden önce:

a lot of: birçok                        a couple : birkaç; bir çift

a great many : birçok            a great deal of : çok miktarda

a dozen : bir düzine [Ancak one dozen da denebilir.]

E Belirli sayılarda:

a hundred : yüz

a thousand : bir

 

 

Tanıtıcılar

 

Tam bir sayıdan sonra gelen half (yarım) sözcüğünden önce.

vı kilos = one and o half kilos ya da o kilo and o half: bir buçuk kilo.

Ancak vı kg = half o kilodur (halfdan önce a yoktur).

Fakat o + half’e da bazen rastlanabilir:

  • half-holiday : bir yarım tatil
  • halfportion : bir yarım porsiyon
  • half-share : bir yarı pay

LLS vb. ile a’nin kullanılması normal olduğu gibi (o third, o quarter vb), one da kullanılabilir.

F) Fiat, hız, orantı vb. ile ilgili ifadelerde:
5p o kilo: kilosu 5 peni

lOp o dozen : düzinesi 10 peni

[] o metre: metresi ı sterlin
four times o day : günde dört kez

sixıy kilometres on hour : saatte altmış kilometre (Burada a/an = per)

G ) Tekil, sayılabilen isimlerden önce ünlemlerde:

Such olong queue! : Ne kadar uzun bir kuyruk!
What o pretty girll : Ne güzel bir kız! Ancak:

Such long queues! : Ne kadar uzun kuyrukları
What pretty gills! : Ne güzel kızlar!

H a, Mr/Mrs/Miss + soyadı’ndan önce konabilir.

  • Mr Smith : Mr Smith diye biri
  • Mrs Smith : Mrs Smith diye biri
  • Miss Smith : Miss Smith diye biri

o Mr Smith, o man called Smith (Smith adında biri) anlamına gelir ve bu kişiyi konuşucunun tanımadığını ima eder. A’siz Mr Smith, konuşmacının Mr Smith’i tanıdığını ya da onun varlığından haberli olduğunu ima eder.
.

3 alan’in atılması

alan, şu durumlarda atılır:

A Çoğul isimlerden önce.

alan’in çoğul biçimi yoktur. Dolayısıyla, o dog’un çoğulu dogs; on eggin ço-
ğulu ise eggs’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir