Will’ want/wish/would Iike’dan ayrılan yanları
31 Mayıs 2011
Gelecek zaman ile ilgili örnekler
01 Haziran 2011

Gelecek zaman örnekler

Gelecekte süreklilik yapısı
Bu fiil yapısı, to be’nin gelecek zaman biçimi + şimdiki zaman ortacından
oluşur. Birinci şahısta will, soru dışında shall’den daha yaygındır.
Olumlu : I1we will/shall be working
he/she/it/you/they will be working
Olumsuz I/we will/shall not be working
he/she/it/you/they will not be working
Soru: shall/will I/we be working?
will he/she/it/you/they be working?

Olumsuz soru: won’t he/you/they be working? ete.
shan’t I/we be working? ya da won’t I/we be working?
Kullanımı
Bu fiilin iki kullanımı vardır:
Sıradan bir süreklilik (continuous) yapısı olarak
Bir niyetin söz konusu olmadığı, gelecek zaman eyleminde
Sıradan bir süreklilik yapısı olarak gelecekte süreklilik
(Fut. Cont.) yapısının kullanılışı
Öteki süreklilik yapıları gibi bu da belli zaman belirtilerek kullanılır ve bu za-
mandan önce başlayıp büyük bir olasılıkla bundan sonra da süren bir eylemi
ifade eder. Bu kullanım en iyi biçimde, örneklerle görülebilir. Bir sınıf ta öğ-
rencilerin bulunduğunu ve saatin sabah 9.30 olduğunu varsayalım. Şöyle di-
yebiliriz:
Now theyare silting in their classroom. Theyare listening to atape. This
time tomorrow they will be silting in the cinema. They will be watching
a film. On Saturday there is no class. So on Saturday they will not be
silting in the classroom. They will be doing other things. Bill will be playing
tennis. Ann will be shopping. George will stili be having breakfast. : Şim-
di sınıflarda oturuyorlar. Bir band dinliyorlar. Yarın bu zamanlarda sine-
mada oturuyorlar. Bir film izliyor olacaklar. Cumartesi günü ders yok.
Onun için Cumartesi günü sınıf ta oturuyor olmayacaklar.- Başka şeyler
yapıyor olacaklar. Bill tenis oynuyor olacak. Ann alış-veriş yapıyor ola-
cak. George hiilii kahvaltı ediyor olacak. (Kuşkusuz çeviri bundan iyi ola-
bilirdi. Yazarlarının amaçlarını sergileyebilmek için bu çeviri dili seçilmiştir

Süreklilik yapısı, basit (simple) yapıdaki bir fiiile birlikte de kullanılabilir:
Peter has been invited ıo dinner with Ann and Tom. He was asked to come
al eight bul tells an other friend that he intends to arrive at seven. The
friend tries LO dissuade him: ‘When you arrive they’lı stili be cooking the
meal!’ : Peter, Ann ve Tom’la birlikte akşam yemeğine çağrılmışlardır.
Ondan, saat sekizde gelmesi istenmiştir, fakat o, bir başka bir arkadaşı-
na, saat yedide orada olmayı tasarladığını söyler. Arkadaşı onu şöyle söy-
leyerek bundan caydırmaya çalışır: ‘Oraya vardığında onlar hiiHi yemeği
pişiriyor olacaklar!’

5 günde ingilizce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir