Gelecek zaman ile ilgili örnekler

Gelecekte süreklilik (fut. cont.) yapısının, bir niyetin
bulunmadığı, gelecekteki bir eylemi ifade etmekte kullanılışı

Örnek: i will be helping Mary tomorrow. : Yarın Mary’ye yardım ediyorum.
Bu, konuşmacının Mary’yle, ona yardım etme konusunda bir düzenleme yap-
mış olduğunu, ya da ona yardım etmek istediğini bildirmez. Yalnızca, bu eyle-
min gerçekleşeceğini ifade eder. Böyle kullanılan gelecekte süreklilik yapısı,
biraz, şimdiki zamanda süreklilik (pres. cont.) yapısını andınr, fakat ondan,
şu yönlerden ayrılır:
Şimdiki zamanda süreklilik yapısı, gelecekteki, tasarlanmış bir eylemi göste-
rir. Gelecekte süreklilik yapısı genellikle, olayların doğal akışı içinde oluşacak
bir eylemi belirtir. Dolayısıyla öteki kadar kesin olmayıp ona oranla daha sı-
radan eylemler için kullanılır:
i am seeing Tom tomorrow. : Yarın Tom’la görüşüyorum.
I’ll be seeing Tom tomorrow. : Yarın Tom’la görüşeceğim.
Birincisi, Tom ya da konuşmacının, bu görüşmeyi özellikle ayarladığı anlamı-
nı içerir; ancak ikincisi Tom ile konuşmacının, olayların doğal akışı içinde kar-
şılaşacakları (belki aynı yerde çalışıyorlardır) izlenimini verir. Fakat bu ayrım
her zaman önemli değildir ve çoğu kez ikisi birbirlerinin yerine kullanılabilir.
He’lI be taking his exam next week/He is taking his exam next week. :
Sınava gelecek hafta girecek/giriyor.
He won’t be coming to the party/He isn’t coming to the party. : Partiye
gelmeyecek/gelmiyor.
diyebiliriz.
Şimdiki zamanda süreklilik yapısı yakın gelecek için, yalnızca zaman göste-
ren bir ifade bulunduğu zaman kullanılabilir. Buna karşılık gelecekte sürekli-
lik yapısı yakın ya da uzak gelecek için, zaman belirten bir ifade varken de
yokken de kullanılabilir.
i am meeting him tom o rro w. : Onunla yarın görüşüyorum.
diyebiliriz. Buna karşılık:
I’ll be meeting him tomorrow/next year/some time. (hiçbir zaman belir-
teci olmayabilir de) : Onunla yarın/gelecek yıl/bir zaman gelecek karşı-
laşacağım.

5 günde ingilizce

Express Language
Copyright © 1998 Expresslanguage.net.
Her Hakkı Saklıdır.Express Language T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Profesyonel Lisan Merkezi adı altında M.E.B’lığına bağlıdır.