Gelecek zaman örnekler
31 Mayıs 2011
Gelecek zaman will konu anlatımı
01 Haziran 2011

Gelecek zaman ile ilgili örnekler

Gelecekte süreklilik (fut. cont.) yapısının, bir niyetin
bulunmadığı, gelecekteki bir eylemi ifade etmekte kullanılışı

Örnek: i will be helping Mary tomorrow. : Yarın Mary’ye yardım ediyorum.
Bu, konuşmacının Mary’yle, ona yardım etme konusunda bir düzenleme yap-
mış olduğunu, ya da ona yardım etmek istediğini bildirmez. Yalnızca, bu eyle-
min gerçekleşeceğini ifade eder. Böyle kullanılan gelecekte süreklilik yapısı,
biraz, şimdiki zamanda süreklilik (pres. cont.) yapısını andınr, fakat ondan,
şu yönlerden ayrılır:
Şimdiki zamanda süreklilik yapısı, gelecekteki, tasarlanmış bir eylemi göste-
rir. Gelecekte süreklilik yapısı genellikle, olayların doğal akışı içinde oluşacak
bir eylemi belirtir. Dolayısıyla öteki kadar kesin olmayıp ona oranla daha sı-
radan eylemler için kullanılır:
i am seeing Tom tomorrow. : Yarın Tom’la görüşüyorum.
I’ll be seeing Tom tomorrow. : Yarın Tom’la görüşeceğim.
Birincisi, Tom ya da konuşmacının, bu görüşmeyi özellikle ayarladığı anlamı-
nı içerir; ancak ikincisi Tom ile konuşmacının, olayların doğal akışı içinde kar-
şılaşacakları (belki aynı yerde çalışıyorlardır) izlenimini verir. Fakat bu ayrım
her zaman önemli değildir ve çoğu kez ikisi birbirlerinin yerine kullanılabilir.
He’lI be taking his exam next week/He is taking his exam next week. :
Sınava gelecek hafta girecek/giriyor.
He won’t be coming to the party/He isn’t coming to the party. : Partiye
gelmeyecek/gelmiyor.
diyebiliriz.
Şimdiki zamanda süreklilik yapısı yakın gelecek için, yalnızca zaman göste-
ren bir ifade bulunduğu zaman kullanılabilir. Buna karşılık gelecekte sürekli-
lik yapısı yakın ya da uzak gelecek için, zaman belirten bir ifade varken de
yokken de kullanılabilir.
i am meeting him tom o rro w. : Onunla yarın görüşüyorum.
diyebiliriz. Buna karşılık:
I’ll be meeting him tomorrow/next year/some time. (hiçbir zaman belir-
teci olmayabilir de) : Onunla yarın/gelecek yıl/bir zaman gelecek karşı-
laşacağım.

5 günde ingilizce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir