Gelecek zaman ile ilgili örnekler
01 Haziran 2011
Gelecek zaman örnekler
02 Haziran 2011

Gelecek zaman will konu anlatımı

Gelecekte süreklilik (future cont.) ile will + mastar’ın

karşılaştınlması

will + mastar’ ile gelecekte süreklilik yapısı arasındaki ayrım, wiIl + mastar’

ile şimdiki zamanda süreklilik arasındaki ayrımın hemen hemen aynısıdır. will

+ mastar, gelecekteki, niyet içeren bir eylemi ifade eder. Gelecekte süreklilik
yapısı bir niyetin söz konusu olmadığı, gelecek zaman eylemini gösterir.

lll write to Mr Pitt and tel! him about Tom‘s new house. : Mr Pitt’e bir
mektup yazıp ona Tom’un yeni evini anlatayım/anlatınm.

cümlesinde açık yazılmış olan bölüm bir niyeti gösterir. Konuşucu, istekleri
doğrultusunda gerçekleştirmeyi tasarladığı bir eylemi anlatmaktadır. Buna kar-
şılık:

l1f be writing to Mr Pitt and I’I! tel! him about Toms new house: Mr
Pitt’e bir mektup yazıp ona Tom’un yeni evini anlatacağım.

cümlesinde açık yazılmış olan bölüm herhangi bir niyet belirtmez. Yalnızca
bir gerçeğin ifadesidir. Mr Pitt ‘e yazılacak olan bu mektup, ona düzenli ola-
rak yazılan mektuplardan biri olabileceği gibi özellikle Tom’un evini anlat-
mak için yazılmamış sıradan bir mektup da olabilir. Aynı biçimde:

Tom wont cut the grass. : Tom çimi biçmiyor,

cümlesi Tom’un çimi biçmeye yanaşmadığını gösterir. Buna karşılık:

Tom won’t be cutting the grass. : Tom çimi biçmeyecek.

cümlesi, Tom’un duygularına ilişkin hiçbir bilgi vermeyen, yalnızca bir gerçe-
ği ifade eden bir cümledir. Belki Tom kent dışındadır, hastadır ya da başka
bir iş yapacaktır.

B       will + mastar çağrı (davet), nazik bir rica ya da bir emir ifade edebilir:

Wili you have a cigarette? : Bir sigara alır mısınız?
Wili you help me to lift the piano? : Piyanoyu kaldırmama yardım eder
misiniz?

You will work in this room. : Sen bu odada çalışacaksın

Gelecekte süreklilik yapısı, bu anlamların hiçbirine sahip değildir:

Wiii you bring the piano in here? : Piyanoyu buraya getirir misiniz? –
(Nazik bir rica.) – Yes, sir/OK. : Olur, efendim.

Buna karşılık:

Wiii you be bringing the piano in here? : Piyanoyu buraya mı getireceksi-
niz? (Geleceğe ilişkin bir soru.) – Yes, i think i will. : Evet, herhalde öyle
yapacağım.

ya da:

No, i think I’I! put it upstairs. : Hayır, herhalde onu yukarıya koyacağım.
You will work in this office under Mr Pitt. : Bu büroda, Mr Pitt’in em-
rinde çalışacaksın. (Emir)

Buna karşılık:

You will be working here. : Burada çalışacaksın/çalışacakmışsın. (Yalnız- ca bir ifade.)

Daha önce olduğu gibi burada da şimdiki zamanda süreklilik yapısı, bir za-
man belirteci konmak koşuluyla gelecekte süreklilik yapısı yerine kullanılabi-
lir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir