Gelecek zaman will konu anlatımı
01 Haziran 2011
Future perfect continuous tense konu anlatımı
03 Haziran 2011

Gelecek zaman örnekler

Değişik gelecek zaman yapılarına örnekler
Beş kişiye, bir sonraki Cumartesi gününe ilişkin planlarını sorduğumuzu dü-
şünelim. Şöyle deriz:
What are you doing/going to do on Saturday? : Cumartesi günü ne yapı-
yorsun/yapacaksın?
(a) Peter, George’la golf oynamayı ayarlamıştır; şöyle der:
I’m playing/going to play golf with George. : George’la golf oynuyo-
rum/oynayacağım.
(b) Maryevde oturup reçel yapmaya karar vermiştir. Onun için, şöyle der:
I’m staying/going to stay at home. I’m going to make jam. : Evde oturu-
yorum/oturacağım. Reçel yapacağım.
(c) Andrew’in planları havaya bağlıdır; onun için şöyle der:
If it ‘s fine I’ll work/I’m going to work in the garden. : Hava güzel olur-
sa, bahçede çalışırım/çalışacağım [çalışayım.]
(d) Ann bir plan yapmamıştır, fakat şöyle diyebilir:
Perhaps I’ll take/I expect I’ll take!I’ll probably take/I suppose I’ll lake
my children for a walk. : Belki/sanırım/herhalde/zannederim çocukları-
mı yürüyüşe çıkarırım.
(e) Bill’in hep, Cumartesi günleri çalışması gerekmektedir; onun için şöyle
der:
Oh, I’ll be working as usual. : Hıh, her zamanki gibi çalışacağım. (Başka
hiçbir fiil yapısı tam olarak aynı anlamı veremez.)
B Niyetlere ilişkin sorular
Bunlar genellikle şimdiki zamanda süreklilik yapısıyla, be going to kalıbı ya
da gelecekte süreklilik yapısıyla ifade edilir. Özellikle bu son fiil yapısı, soru
için yararlı bir yapıdır, zira ötekilerden daha naziktir. Dolayısıyla yukarıdaki
beş kişiye soru sormayı sürdürürsek şöyle diyebiliriz:
(a) Where are you playing/are you go ing to play/will you be playing? : Nere-
de oynuyorsun [son ikisi] oynayacaksın?
(b) What kind ofjam are you going to make/will you be making?: Ne reçeli
yapacaksın?

will you + mastar öteki biçimler kadar yaygın değildir ve bir cümlenin ba-
şında pek bulunmaz. (Amaç, karışıklığı önlemektir, çünkü ‘will you + mas-
tar’ın cümle başında bulunması genellikle bir rica başlangıcında olur.) Ancak
bu yapı şart cümlelerinde, konuşucu bir öneride bulunurken ya da başka bir
kişiden karar vermesini isterken kullanılabilir:
What will you do if he is not on the plan e? : O uçakta değilse ne yapar-
sın?
Will you have a drink? : Bir içki alır mısın?
Will you have your dinner now or later? : Akşam yemeğinizi şimdi mi,
sonra mı yersiniz?
Yukarıda, Nyı temel alan öteki sorular:
(c) Andrew’a sorarsak şöyle deriz:
What are you going to do/What will you be doing in the garden? : Bah-
çede ne yapacaksın? (What will you do [Ne yapacaksın]? da denebilir.)
Are you going to cutlWiii you be cutting the grass? : Çimi mi biçecek-
sin? (Wiii you cut the grass? [Çimi biçer misin?] daha çok bir rica anlamı
taşır.)
(d) Mary’ye şöyle deriz:
if you take them where will you go? : Onları götürürsen nereye gidecek-
siniz? (Where will you be going? [Nereye gideceksiniz?] de denilebilir.)
(e) Bill’e ise şöyle deriz:
Will you be working all day? : Bütün gün çalışacak mısın?
Bill’in C~martesi günü çalışmasının bir seçme işi değil, her zaman yinelenen
bir eylem olduğu izlenimini vermek istiyorsak, bundan başka bir seçenek yok-
tur.
Kuşkusuz, What will you be doing this time next week? Önümüzdeki hafta
bu sıralarda ne yapıyor olacaksın/ne yapmakta olacaksın/ne yapacaksın? gi-
bi cümlelerde eylemde niyet söz konusu olsa da, olmasa da gelecekte sürekli-
lik yapısı kullanılacaktır.

<a href=”http://www.expresslanguage.net”>5 günde ingilizce</a>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir